Com funciona

Quin és el funcionament de la UPBM?

La UPBM promou l’aprendre per plaer i per actuar i per això, proposa una oferta formativa a partir d’allò que les persones del territori volen compartir i volen conèixer. 

Els membres impulsors de la UPBM compartim la idea de què l’educació és una responsabilitat social compartida i, per tant, pensem que totes les persones tenim quelcom que aportar, com a alumnes, com a professores, com a col·laboradores. 

Així construïm el projecte de la UPBM des de la consciència i l’acció col·lectiva, amb la voluntat de trencar barreres i convencions que sovint limiten la nostra capacitat per aprendre, per compartir i per construir.

La UPBM es crea a partir de la iniciativa de les persones:

Com és un curs de la UPBM? 

VOLS FORMAR PART DE LA UPBM?

Pots participar a la #UPBM com a professora, alumna o col·laboradora habitual. T'estem esperant!