Què és la UPBM?

Què és la UPBM?

La UPBM és la Universitat Popular Baix Montseny, un projecte que vol la millora i la transformació personal i col·lectiva a través de l’educació i el diàleg.

L’objectiu de la UPBM és compartir el coneixement i la cultura i contribuir al bé comú i l’acció col·lectiva.

La UPBM neix al territori del Baix Montseny i busca potenciar i ampliar les relacions que naturalment es donen entre els seus habitants i els seus pobles.

COMPROMESA

crea vincles responsables, solidaris i altruistes entre alumnes, professores, entitats i institucions.

CRÍTICA

fomenta el pensament lliure, l’humanisme, l’ecologisme i el pensament científic, des de l’esperit crític.

POPULAR

supera barreres econòmiques, socials i culturals i arriba a persones de qualsevol condició.

ACTIVA

desvincula formació i economia capitalista, títols i certificacions. Aprenem per plaer i per actuar.

Objectius

La UPBM planteja la seva oferta formativa a partir de tres intencions:

Millorar les relacions personals i socials.

Matèries relacionades: psicologia, comunicació, literatura, teatre, art, etc.

Repensar la societat

Matèries relacionades: filosofia, economia, pedagogia, biologia, història, etc.

Facilitar un desenvolupament crític propositiu responsable

Matèries relacionades: mecànica, electricitat, tecnologia, cultura, salut, etc.

La UPBM forma part de la tradició en educació popular en aquest país i altres i està lligada a projectes precedessors i propers en el territori com són la Universitat Popular de Caldes de Montbuí i la Universitat Popular de Granollers.

Una universitat popular és una organització o institució educativa i cultural creada per promoure l’educació popular de sabers teòrics i pràctics adreçada a tota la població, especialment a sectors populars que no tenen accés a l’educació. En el seu ideari les universitats populars són associacions sense ànim de lucre.

VOLS FORMAR PART DE LA UPBM?

Pots participar a la #UPBM com a professora, alumna o col·laboradora habitual. T'estem esperant!